7. Nyere tid

I 1556 udkom bogen “Fra bjerg og hyttevæsenet”, skrevet af Georg Agricola, borgmester i Chemnitz.Det var en af denne tids lærerbøger som beskrev nye videnskabelige produktionsmetoder. Agricola beskriver i en bogens 12 kapitler de nøjagtige produktionsmetoder ved saltfremstillingen.

I det 18 årh. forsøgte fyrsterne, at lade alle nødvendige varer fremstille i eget land, og at få kontrol med al import, for at undgå afpresning. Nogle produktionssteder blev fremmet, andre lukket. På denne måde greb de også ind i saltproduktion og handel.

Med den industrielle revolution ændrede produktionsbetingelserne sig sideløbende. Udvinding af salt fra bjergminer dækker næsten halvdelen af vores nutidige forbrug. Den næstvigtigste metode er boringer ned til salthorstene, hvor saltet frigøres ved spuling. Saltsydningen foregår idag ved en energi besparende vakummetode.

Mængden af produceret salt er nu mangedobbelt. Salt (NaCl) er blevet grundlag for talrige produkter i den kemiske industri til mange forskellige kunststof produkter.Salt som fødegrundlag udgør nu kun en lille procentdel af den indvundne salt.