4. Dannelse af saltaflejringer

For 265 millioner år siden, i permtiden, blev det salt vi spiser idag dannet. Da Europa delvist var havdækket, hævede og sænkede landet sig i bestemte områder, hvilket medførte, dannelsen af lukkede havområder.

Vandet i disse isolerede havområder fordampede, og tilbage blev saltet, der lå i op til 800 meter tykke lag. Gennem millioner af år blev disse saltlagre dækket af jord, og var på den måde beskyttet mod regn og grundvand.

Ved senere foldninger i jordskorpen forskuppede disse saltlagre sig i forskellige niveauer og retninger. Saltstokken i Lüneburg, har aflejret sig lodret, og aflejringer ved Bad Reichenhall rager dybt ind i de yngre alper.

I nogle aflejringer trængter der grundvand ind, hvilket opløste saltet, til en saltlage. Undertiden kunne denne saltlage optræde ved jordoverfladen, som en slags saltkilde.