2. Salt i kroppen

Hvorfor er mennesket afhængig af salt?

Alt liv stammer fra havet. Væskerne i vores krop har nogenlunde samme saltkoncentration som urhavet. Den menneskelige krop indeholder ca. 230 g. salt. Vi udskiller daglig mellem 3 og 5 g. salt, som igen skal optages gennem vores ernæring. For lidt salt kan føre til bevidstløshed eller døden. For meget salt kan være årsag til for højt blodtryk. Det er derfor vigtigt at få tilført salt i passende mængde.

De forskellige salte er impliceret i mange af de processer der foregår i vores krop. Nerverne har brug for positive ladede Natrium og Kaliumioner til at videregive signaler, musklerne har brug for Magnesium – Kalium og Calciumioner til kontraktion. Næringstransporten til cellerne og cellerne imellem er også afhængig af salt. Knogler og tænder bliver dannet af Calciumsalte. Fordøjelsen benytter sig af saltsyre. Udskillelser af de forskellige kropsvæsker bliver styret af saltkoncentrationen.