14. Tørvegravningens indvirkning på miljøet

Ved den storstilede afgravning af tørvelagene i vadehavet, greb mennesket massivt ind i det sårbare miljø øboerne var omgivet af. Den uinddigede marsk var visse steder blevet sænket med indtil en meter. De efterfølgende stormfloder havde nu lettere ved at angribe kysten, og store landområder blev lagt øde.

Da konsekvenserne af tørvegravningen blev synlige, forbød kejser Karl d.5 i 1515 al tørvegravning i Nederlandene. I Nordfrisland tilsidesatte man menneskers sikkerhed og nærmiljø, til fordel for beskæftigelse for mange mennesker.