11. Saltsydningen

Saltet blev sydet i dertil indrettede sydehytter. På den ene væg sad 2 tragtformede kasser, der blev fyldt med saltaske.Hver kasse var udstyrret med tværgående lægter hvorpå man fyldte strå der skulle tjene som filter. Den første kasse blev fyldt med saltvand. Det langsomt nedsivende vand, opløste saltet fra asken, mens de uopløste askepartikler blev hængende i filteret.

For at gøre saltlagen mere koncentreret, heldte man den ned i kasse 2 over en ny portion aske. Efter nogle timer, havde man så en 12 % saltlage. Saltlagen blev nu sydet ved 70 grader, ( ved højere temp. udkrystalliseres andre salte, der gør saltet bitter). Den udkrystalliserede salt skubbede man med et specielt redskab ud af sydepanden, hvorefter saltet kunne dryppe af i flettede kurve.

Man havde nu fået en finkornet grå salt. Kvaliteten af saltet, bliver vurderet forskelligt, alt efter hvilke kilder man går ud fra.