10. Fra tørv til aske

Den videre forarbejdning af tørven foretoges overvejende af kvinder. De findelte tørven og lod det ved hjælp af sol og vind tørre, hvorefter tørven blev brændt til en saltholdig aske. umiddelbar derefter blev asken revet sammen og båret hen til sydehytten.

Ved sydehytten formede man ved tilsætning af lidt saltvand asken til briketter, som blev stavlet op i en stak. Disse såkaldte “Daans” blev beskyttet mod vejret ved over dækning med græstørv. I det fugtige miljø dannedes en fast askemasse, som saltsyderne senere kunne hugge stykker af der passede til det daglige forbrug.

Man har fundet frem til følgende forholdstal i forarbejdningsprocessen med tørv:
1ooo kg. våd tørv (ca. 1m3.) = 220 kg. tørt tørv = 55kg. saltaske = 25 kg. salt.