1. Jordens salt

Kogesalt – natriumklorid er en kemisk forbindelse mellem natrium og klor.

Salt forekommer som stensalt i bjergene, opløst i havvand som havsalt, i salte kilder og indesluttet i tørv i Vadehavet.

Salt er et livsvigtigt mineral, allerede i oldtiden spillede salt en vigtig rolle, og blev i mange kulturer anset som helligt.

Die Gewinnung von Salz regte den menschlichen Erfindergeist an, denn die unterschiedlichsten Abbaumethoden mussten entwickelt werden.

Salt er et livsvigtigt mineral, allerede i oldtiden spillede salt en vigtig rolle, og blev i mange kulturer anset som helligt. Menneskets saltbehov blev i oldtiden dækket af inddampet havvand og fra salte kilder. Man anlagde bevidst bopladserne i nærheden af salte kilder eller salthorste – hvilket en lang række bynavne og navne på områder stadig vidner om.
Salt udviklede sig til at blive en af de vigtigste handelsvarer, og var til tider mere værdifuldt end guld. Der blev ført krige, indført skatter og pålagt told, hvilket vidner om saltets vigtighed.